O klubu

 

     Otevřený klub Syndikátu novinářů České republiky (dále jen OK) je dobrovolným,  profesním klubem, sdružujícím novináře, členy SN ČR. Jeho hosty
     mohou být i nečlenové Syndikátu novinářů ČR (dále jen SN ČR). Klub působí na území České republiky. Sídlo OK je shodné se sídlem SN ČR.

Dále stanovy OKSNCR 

Jakékoli zveřejněné články, studie, fotografie, videa či jiné mediální výstupy jsou necenzurovanými a nekorigovanými autorskými díly členů klubu, vyjadřují jejich osobní názory, postoje či zkušenosti, a tedy nereprezentují názory, stanoviska Syndikátu novinářů ČR.  

Kontakt:  Leoš Kopecký, kopecky(at)artcom3000.cz
www,artcom3000.cz 

Přihláška do klubu ke stažení - pdf

Přihláška do
Otevřeného klubu
Syndikátu novinářů České republiky

 

Jméno, příjmení, titul..............................................................................................................

členský průkaz SN ČR číslo............................

bydliště (doručovací adresa).....................................................................................................

……………………..................................................................................................................

e-mail:............................................................................................................

telefon:............................................................................................................

Stručný profesní životopis

(studium, angažmá v redakcích a výčet externí spolupráce včetně zpravodajských webů a dalších internetových médií, odkazy, případně jiné mediální projekty a knižní publikace

‒ pokud potřebujete více místa, doplňte v příloze)

V................................dne:............................                       ......................................................

                                                                                                                    Podpis

Zašlete na adresu:

                              Syndikát novinářů České republiky

                                                             Otevřený klub

                              Senovážné náměstí 978/23

                  110 00 Praha 1

Vyjádření výboru OK SN ČR:

Přijat(a)/nepřijat(a) dne: